Hva er Gaviscon?

Gaviscon er et reseptfritt legemiddel mot sure oppstøt og halsbrann. Det er skånsomt og fås på apoteket i flytende form (oral suspension) og som tyggetabletter..

Gaviscon «natriumalginat, aluminiumhydroksid, natriumhydrogenkarbonat, kalsiumkarbonat» mikstur «alginsyre, natriumhydrogenkarbonat, aluminiumhydroksid» tyggetabletter. Reseptfritt legemiddel til bruk ved sure oppstøt og halsbrann hos voksne. 10-20 ml mikstur eller 1-3 tyggetabletter ½ time etter mat, ved ubehag og umiddelbart før sengetid.

 

Tyggetabletter skal ikke svelges hele, tygges godt. Bør tas minst 2 timer før eller etter andre legemidler for å unngå nedsatt absorpsjon av andre legemidler. Til barn kun etter avtale med lege. Bør brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Kontakt lege ved uteblitt bedring eller forverring etter 2 ukers bruk. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 06.02.2023 Nordic Drugs AB, Sverige.

Legg lokket på med Gaviscon

Når Gaviscon kommer ned i magesekken, dannes det et tykt skumlag som legger seg som et lokk på mageinnholdet. Dette hindrer den sure magesyren i å komme opp i spiserøret og forårsake halsbrann.

Lindrer uten å påvirke kroppen

Det unike med Gaviscon som legemiddel mot halsbrann, er at kroppens naturlige funksjoner ikke påvirkes negativt. Det naturlig sure miljøet i magesyren trenger man for å kunne bryte ned maten og ta opp de viktige næringsstoffene i kroppen. Mange andre legemidler mot halsbrann nøytraliserer eller reduserer saltsyren i magen. Gaviscon beskytter og lindrer uten å påvirke magesyren.

 

Hvis ubehaget ikke forsvinner eller lindres etter behandling med Gaviscon, bør du kontakte legen for en nærmere undersøkelse.

Hvordan brukes Gaviscon?

Gaviscon er enkel å bruke!

Kjøp Gaviscon på

Les mer om våre andre produkter fra Nordic Drugs